• Du är här:
 • Vad vi gör
 • Diagnos och fertilitetsbehandling

Video

 

Diagnos och fertilitetsbehandling

Diagnos och fertilitetsbehandling

Antalet ofrivilligt barnlösa par ökar för varje år. Ibland kan en förändring i livsrytmen, matvanor, att sluta röka eller en mindre medicinsk åtgärd hjälpa. I vissa fall är det dock nödvändigt att få hjälp genom assisterad befruktning. Statistik visar att vart tionde barn i Tjeckien föds på detta sätt.

Infertilitet definieras som oförmåga att bli gravid efter ett års regelbundna oskyddade samlag.

Orsaker till infertilitet

Hos vissa par orsakas infertilitet av en enda faktor (sänkt antal spermier, blockerade äggledare). I andra fall finns flera samverkande orsaker. För omkring 10 % av alla par är det inte möjligt att fastställa någon orsak.

Manliga (androgena) faktorer:

Antalet män med minskat antal spermier har ökat på senare tid.

Lågt antal spermier (oligospermi) - mindre än 15 milj.spermier i en milliliter av ejakulat

Otillräcklig spermierörlighet (astenospermi) - en spermie är oförmögen att röra sig mot ägget och befrukta det

Felaktig form (morfologi) - spermien kan inte penetrera äggets skal

Avsaknaden av spermier i ejakulat (azoospermi ) - orsakad av störning i produktion eller i transporten av spermier

• Problem under samlag – med utlösningen eller impotens

• Genetisk sjukdom - störningar på kromosomnivå, cystisk fibros mm

• Infertilitet efter infektion, operation, trauma, cancerbehandling

Kvinnliga faktorer :

• Äggstocks-faktorn (defekt funktion av äggstockarna) - hormonell störning. På grund av denna faktor kan äggblåsorna inte mogna i äggstocken och äggen frisläps inte vid ägglossningen. I högre ålder (över 35 år) minskar den naturliga äggreserven. Den är som störst vid födseln och det sker ingen ytterligare tillväxt senare i livet.

Tubulär faktor - infertilitet orsakad av stopp i äggledarna (oftast hos kvinnor med en historia av gynekologiska infektioner eller endometrios) eller när äggledarna saknas helt.

• Endometrios - växt av vävnaden från livmoderslemhinnan utanför livmodern. Detta kan orsaka sammanväxningar i äggledarna, störningar i immunologiska mekanismer och ha negativ effekt på befruktningsprocessen och embryoinplantation.

• Immunologisk faktor - förekomst av antikroppar med negativ påverkan på spermierörlighet. Sammansmältningen av celler under befruktningen kan utebli och utveckling av embryon kan förhindras.

• Genetiska sjukdomar – defekter på kromosomnivå

Diagnos av infertilitet

Bedömning av fertiliteten hos ett par är en successiv process. Detaljerad bedömning och undersökning av båda parter bidrar till att finna orsaken till infertiliteten och kan efterföljas av en framgångsrik behandling. I vissa fall är diagnosen enkel, i andra fall krävs en djupare och mera omfattande utredning.

Utvärdering av samtliga resultat ger läkaren en bild av möjliga orsaker till infertiliteten varefter läkaren kommer kunna erbjuda en optimal behandling. För närvarande har vi möjlighet att hjälpa upp till 95 % av alla infertila par.

Diagnostiska metoder för kvinnor

 

 • Ultraljud av lilla bäckenet

Den grundläggande undersökningen hos en kvinna är en vaginal ultraljudsundersökning av livmodern och äggstockarna, i relation till menstruationscykeln, åtföljd av en gynekologisk undersökning. Ultraljudsundersökning hjälper till att bedöma storlek och form på livmoder, eventuell fibrosbildning, tjocklek och kvalité av endometriet. Den ger även information om äggstockens utseende, tillväxt av äggblåsor och förekomst av cystor eller endometrios.

 • Hormonanalyser

Blodprover under de första 3 dagarna av menstruationen ger information om tillståndet i äggstockarna, deras förmåga att producera mogna ägg och förmågan att svara på hormonell stimulering. Nivå av follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) bedöms. Man kan analysera Anti-Müllerskt Hormon (AMH), som informerar om äggstockens reservkapacitet. En vanlig komponent vid bedömning av den hormonella profilen är analys av prolaktin (PRL) och sköldkörtelhormoner (TSH, FT4) .

 • Röntgen av livmodern och äggledarna (hystero-salpingografi, HSG)

Vid röntgenundersökning av livmodern kan vi se formen på livmoderhålan samt bedöma fri passage eller stopp i äggledarna. Testet utförs av en gynekolog. En särskild kateter placeras i livmoderhalsen och en kontrastlösning injiceras långsamt. Flödet följs med röntgenbilder.

 • Hysteroskopi

Detta är en metod för att inspektera livmoderhålan och utföra mindre ingrepp där och i livmoderhalsen som borttagande av polyper, sammanväxningar och falska skiljeväggar. Vi gör detta med hjälp av en speciell optisk utrustning med endast 2 mm i diameter varför de flesta av ingreppen kan göras utan narkos.

 • Laparoskopi

Laparoskopi är en diagnostisk metod som används för att noggrant undersöka bukhålan och undersöka äggledarna. Laparoskopi tillhör så kallade minimalt invasiva kirurgiska metoder (titthålskirurgi). Med hjälp av speciell utrustning och teknik är det möjligt att titta in i bukhålan genom några små instickshål i bukväggen och utföra nödvändig kirurgi utan att öppna själva buken. Laparoskopi genomförs på diagnostisk eller terapeutisk indikation.

 • Genetisk undersökning

En kromosom-undersökning ger oss en uppfattning om den genetiska profilen hos båda partner. Onormala upptäckter kan vara en av orsakerna till infertilitet. De kan också vara orsak till en misslyckad assisterad befruktning. Kromosomdefekter kan ge en förklaring till upprepade aborter. Hos män med patologisk fynd upptäckter kan det förekomma defekt felaktig utveckling av spermier. För dessa patienter rekommenderas även test för cystisk fibros vilken även den kan ha negativ inverkan. Det finns även test som avslöjar mikroskada på Y-kromosomen.

 • Immunologiska tester

Immunologiska test är en grundläggande del i fertilitetsundersökning av kvinnor på vår klinik. Antikroppar mot spermier, ägg och embryon kan upptäckas liksom antifosfolipid antikroppar. Vid indikation (upprepade missfall, upprepade misslyckande vid assisterad befruktning), testas cellimmunitet.

 

Diagnostiska metoder för män:

 • Spermieanalys
 • Spermieodling
 • Andrologisk utredning
 • Sperma acrozom testning
 • DNA-fragmentering av spermier
 • Immunologiska tester
 • Hormontester
Nahoru