Video

 

Övrig vård som erbjuds

Övrig vård som erbjuds

Frysförvaring av äggceller

Som ett av de första IVF-centra i Tjeckien har vår klinik introducerat vitrifikation av ägg (snabbfrysning av ägg) i den kliniska praktiken. Denna metod möjliggör frysförvaring (frysning och lagring för framtida användning) av äggceller. Detta var inte möjligt med den tidigare metoden med en långsam frysning. Fram till nu tillämpades allmänt frysning av spermier eller embryon. Frysning av ägg är en mycket mer krävande procedur.

Snabbfrysningsmetoden används:

 • Vid risk för upphävd äggstocksfunktion. Det ger patienten möjlighet att bevara sina egna ägg för framtida bruk.
 • Vid risk för nedsatt fertilitet efter cancerbehandlingen. För kvinnor i fertil ålder erbjuder infrysning av ägg före den onkologiska behandlingen en chans för graviditet när de framgångsrikt övervunnit sjukdomen.
 • Vid oväntad frånvaro av partners spermier under IVF-cykel. Om partnern inte kan lämna sperma under dagen för äggplockning (p.g.a. sjukdom, arbete, resa eller tillfällig psykologisk obalans) kan de insamlade äggen frysas in. Om det vid den kirurgiska insamlingen av spermier från testiklarna (MESA/TESE ), inte hittas några spermier och det infertila paret inte vill ha donerade spermier, kan ägg som plockats frysas in. Båda parter kommer att då få lite extra tid att tänka och fatta beslut om nästa steg i behandlingen.
 • Annan möjlighet att utnyttja snabbfrysning är när unga kvinnor i fertil ålder inte har en partner än och är oroliga för sin fertilitet i framtiden . Även kvinnor som på grund av sin karriär vill avvakta med graviditeten kan få sina ägg frysförvarade.

Enligt internationella studier av vitrifikation (snabbfrysningen) påverkar inte metoden själva graviditeten och ökar inte risken för medfödda fel hos barnet.

Ett exempel på en framgångsrik resultat från kliniska studier (Cobo et al, 2008 IVI Valencia.) 57 patienter och 693 snabbfrysta ägg:

 • 96,1% vitrifierade äggceller överlevde upptiningen
 • 73,1% upptinade ägg har befruktats
 • 38,5% embryon har inplanterats i livmodern
 • 63,2% uppnådda graviditeter

 

AMH - en ny syn på äggstockens kapacitet

För kvinnor som avvaktar med moderskap till en senare tid och skulle vilja veta sin fertilitet kan vi sedan nyligen erbjuda AMH-test (anti-Mullerskt hormon).

Äggreserven har fram till nu bedömts med hjälp av ultraljudsundersökning och av FSH nivå dag 2-3 i en menstruationscykel. Men dessa tester var inte helt exakta. Ett genombrotts upptäckt är bestämning av AMH hormon i blodet. Provsvaret informerar om äggstockens kapacitet och utvärderar fertilitet vid given tidpunkt.

Anti-Müllerskt Hormon uttrycks av granulosa celler i tidigt stadium av folliklar (äggblåsor). Folliklar innehåller omogna ägg som väntar på hormonell impuls för att börja mogna. Deras antal minskar naturligt med åldern och så även AMH-nivå. Även äggens kvalité försämras med ålder. Till det finns olika faktorer kopplade till genetiska förhållanden, infektioner, operationer, rökning, miljö och kroppsvikt.

AMH-test rekommenderar vi till kvinnor:

 • Med familjehistoria av tidig menopaus
 • Efter operation av äggstockar
 • Med kraftig endometrios
 • Efter kemoterapi
 • De som av någon anledning planerar sitt moderskap till senare i livet

Utvärdering av den ovariella reserven är en viktig faktor vid IVF-behandling. AMH kan vara en användbar medel vid doseringen av mediciner vid stimuleringen.

Blodprov kan tas oberoende av fasen i menstruationscykeln eller medicineringen med hormonpreparat. Testet betalas inte av sjukförsäkringen. Efter provsvaret konsulteras läkare.

Kirurgisk behandling

I vår modernt utrustade operationssal utförs olika gynekologiska ingrepp (hysteroskopi, punktering av cystor i äggstockarna, revision av livmoderhålan, skrapning)

Alla dessa operationer sker som öppenvård, med minimal vistelse på kliniken.

De flesta av dessa operationer sker i allmän narkos för att säkerställa en bekväm och smärtfri behandling.

 

Hysteroskopi

Hysteroskopi sker med hjälp av en unik utrustning GYNECARE VARSASCOPE med diameter 1.9mm. I de flesta fall är narkos inte nödvändig.

Med denna utrustning kan man se in i livmoderhålan vilket är till nytta för patienter som genomgår IVF-behandling (diagnostisk hysteroskopi). Vid onormal fynd (polyper, sammanväxningar) kan ett botande åtgärd genomföras.(operativ hysteroskopi).

När rekommenderas hysteroskopi?

1. Vid infertilitet

2. Efter upprepade missfall

3. Vid onormal blödning

 

 

Nahoru