• Du är här:
  • Vad vi gör
  • IVF-behandling med donerade ägg

Video

 

IVF-behandling med donerade ägg

Trots goda resultat vid metoder för assisterad befruktning kan inte alla par uppnå en graviditet genom att använda sina egna ägg eller spermier. Dessa par har bara två alternativ att välja mellan för att bilda en familj - ta emot ett donerat ägg eller spermier eller gå igenom en lång och krävande adoptionsprocess.

 

IVF-behandling med donerade ägg

Vår klinik

  • Erbjuder ett avancerat behandlingsprogram med donerade äggceller.
  • Har en bred databas av donatorer, vilket gör att vi kan matcha en lämplig donator utan väntetid.

Specialiserat team av läkare och embryologer som har en lång erfarenhet av äggdonationsprogram med en framgångfaktor på 65-70% graviditeter per cykel.

Äggdonationsmetoden tillhör de mycket framgångsrika metoderna vid fertilitetsbehandlingen. Ägg som plockats från en anonym frisk givare befruktas av mottagarens makes sperma och resulterande embryon överförs till mottagarens livmoder - framtida mamma.

Fertilitetsbehandling med hjälp av donerade ägg är för varje par mycket krävande. Trots sin emotionella börda ger den en verklig chans för ett barn även för par som inte skulle ha någon chans utan denna metod.

Äggdonation innebär också ett tydlig genetisk bidrag från fadern (50%) jämfört med adoption samt ger mamman möjlighet att aktivt medverka i fostrets näringstillförsel och trivsel. Även upplevelsen av sin egen graviditet, födseln och möjlighet att amma ger en klar fördel för barnet, mamman och hela familjen.

Vem är donation för:

  • För par, där kvinnan inte producerar egna ägg.

I de flesta fall är det kvinnor vars äggstockar inte har utvecklats eller vars äggstockar är bortopererade. Även för kvinnor med prematurt upphävd äggstocksfunktion.

  • För par, där kvinnan inte producerar ägg av god kvalitet

Kvinnor som upprepade gånger genomgått fertilitetsbehandling men inte fått ägg eller embryon av god kvalitet. Även något äldre kvinnor som producera ägg av lägre kvalitet som inte kan befruktas eller där embryon inte förmår att implantera sig i livmodern.

  • För par där kvinnan är bärare av en ärftlig sjukdom

I de fall där man i samband med genetiska tester upptäcker en kromosomdefekt som kan överföras vidare till avkomman.

Risker

Precis som vid spontana graviditeter eller graviditeter efter ICSI finns det 12-15% risk för abort vid användning av donerade ägg. Omkring 20-30% av alla graviditeter är flerbörds, beroende på antalet överförda embryon.

Val av en givare

Äggdonation är anonymt, frivilligt och gratis i Tjeckien. Våra givare är unga kvinnor under 34 år som uppfyller de kriterier som ges av den Tjeckiska lagstiftningen och Europeiska vävnadsdirektivet.

Alla givare genomgår gynekologiska, endokrinologiska och genetiska tester. De testas också upprepade gånger för sexuellt överförbara sjukdomar (HIV, Syphillis, hepatit, klamydia). Endast givare som klarar alla dessa tester ingår i vår databas.

Behandlingscykel

Behandlingsschemat med donerade ägg beror på om mottagaren har bevarad menstruationscykel eller inte.

Fungerande menstruationscykel

Som uppstart av en cykel ges en GnRH-analog (Diphereline, Decapeptyl, Zodaldex), vars funktion är att nedreglera patientens eget hormonstyrningssystem, vilket annars skulle påverka behandlingen. Injektionen verkar ca 3 veckor, därefter påbörjas behandling med östrogenhormoner. Efter 12-16 dagar görs ultraljudskontroll av livmoderslemhinnan och om den ser mogen ut, är patienten klar för embryo-transfer. Detta tillstånd bibehålls under ca 6 veckor med fortsatt östrogenbehandling.

Menstruationscykeln är inte bevarad

Efter en hormonellt inducerad menstruation börjar förberedelsen med östrogen.

Under förberedelsen av mottagarens livmoderslemhinna påbörjas synkronisering och stimulering av givaren. När äggen är mogna plockas de och befruktas av mottagarens makes sperma (möjlighet att använda fryst sperma). Under dagen för äggplockning behandlas mottagaren med hjälp av graviditetshormoner - progesteron (Utrogestan, Crinone), som förbereder livmoderslemhinnan för embryot. Dagen efter äggplockning och deras befruktning informeras mottagaren om antalet och kvalitén på vunna embryon. Efter 3-6 dagars embryo- odling överförs en till två embryon till motagarens livmoder. Eventuella extra embryon med bra kvalitet kan frysbevaras.

Efter genomförd embryo-transfer fortsätter mottagaren medicineringen med östrogen och progesteron i 10-14 dagar. Efter denna tid görs ett graviditetstest på blod (hCG). Om testet är positivt fortsätter patienten med hormontillskott under kommande två månader. Är testet negativt avbryter man all medicinering och den fortsatta handläggningen diskuteras med en läkare.

Att fatta sitt beslut

Mottagaren av äggceller känner ofta oro och har många frågor som hon vill få besvarade.

Tveka inte att be om hjälp. Först då kan du få den hjälp du vill ha och behöver. En stor hjälp kan vara möjlighet till konsultation med någon kunnig på området äggdonation och som kan stödja dig i ditt beslut.

Gå igenom dina frågor steg för steg. Försök inte att lösa dem alla på en gång. Ge Dig tillräckligt med tid till att fundera. Du behöver inte vara 100 procent säker på hur man löser alla problem, men du bör komma fram till ett övergripande beslut.

Tänk på dig själv och på ditt äktenskap som bör vara starkt och stabilt nog för att klara både den planerade behandlingen och kommande föräldraskap.

Lagstiftning i Tjeckien

Lag nummer 373/2011, stycke: Om specifika medicinska åtgärder, säger att för en assisterad befruktning av en kvinna får man använda äggceller från en anonym donator. En anonym donator får endast vara en kvinna mellan 18 och 35 år gammal. En anonym donator får inte vara en omyndig person eller en person med begränsad rättslig handlingsförmåga.

Behandlande sjukvårdsinrättning som har rätt att utföra metoder och behandling för assisterad befruktning är skyldig att tillse att den ömsesidiga anonymiteten mellan givaren och det infertila paret samt mellan givaren och barnet bibehålls.

Den tjänsteleverantör som utfört den medicinska bedömningen av en donator är skyldig att arkivera den medicinska journalen för en period på 30 år, räknat från genomförd assisterad befruktning. Efter en skriftlig begäran är leverantören också skyldig lämna ut givarens medicinska hälsodeklaration till mottagaren eller till den vuxen person som är född genom assisterad befruktning.

Givaren har ingen rätt till ekonomisk eller annan ersättning efter donation av könsceller. Leverantören betalar till givaren endast de praktiska, ekonomiska och bevisligen uppkomna utgifterna kopplade till donation av könsceller.

Om Du är intresserad av behandling på vår klinik eller om du bara vill ha mer information, fyll i detta formulär:

 

  

Antispam

Nahoru