Video

 

Infertilitetsbehandling 

Behandlingsmetoder

Läkaren föreslår det bästa behandlingsalternativet på grundval av erhållna resultat. Vanligtvis startar behandlingen med de enklaste metoderna (tidsanpassade samlag, IUI) och fortsätter  med mera komplexa metoder (IVF, ICSI, PICSI). Undantaget är i de fall man finner allvarlig patologi i spermier, ocklusion i äggledarna eller vidhögre ålder hos en partner.

1. Induktion (inducerad ägglossning)

2. IVF med lågdoserad stimulering

3. Intrauterin insemination (IUI)

4. Intra-follikel insemination (IFI)

5. In vitro-fertilisering (IVF)

6. Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI)

7. PICSI

8 Förlängd embryoodling

9. Odling till blastocystnivå

10. Assisterad hatching

11. Frysförvaring av embryon

12. Donation av ägg, sperma eller embryon

13. PGD, PGS

14. MESA/TESE (Micro Epididymal Sperm Aspiration och Testikel Sperm Extraction)

Nahoru