Video

 

PICSI


Våra IVF-laboratorier har framgångsrikt introducerat PICSI-metoden, vilken är en ny laboratorieteknik som är en förbättrad variant av mikromanipulation ICSI-befruktning.

PICSI ökar möjligheten till framgången med ca 20 %, eftersom den ger oss möjlighet att välja och införa en spermie i äggcellen baserat på dess funktionella kvalité. Denna metod fungerar på samma sätt som vid den naturliga befruktningsprocessen där lämpliga spermier väljs ut för befruktning av äggcellerna i en kvinnas kropp.

Vid standardvarianten av ICSI-metoden väljs spermien ut på grundval av dess utseende och rörlighet. Detta garanterar dock inte att en spermie med det optimala genetiska innehållet väljs ut. PICSI kombinerar fördelarna med ICSI (hög sannolikhet för befruktning av ägget) med möjligheten att välja en mogen spermie genom dess förmåga att ansluta till hyaluronan komplex. Hyaluronan är en substans som omger ägget och hjälper spermien att vidhäfta vid äggcellen. PICSI simulerar anslutning av en mogen spermie till äggcellens komplex, vilket är en viktig faktor vid naturlig befruktning. PICSI är en mer naturlig och effektiv form av befruktning jämfört med ICSI.

Denna metod rekommenderas då:

Defekta spermier misstänks, t.ex. att spermier är omogna, uppvisar kromosomal anomali, eller ett högre antal spermier med DNA-skador

Antalet spermier är för lågt

ICSI har gett dåliga resultat

Vid dålig embryokvalitet

Upprepade misslyckanden med att inplantera embryot

Upprepade missfall har inträffat

Kvinnan är över 38 år

Nahoru