Video

 

AMH-ett nytt sätt att bedömma äggstockens reserv


För kvinnor som skjuter på sitt moderskap till ett senare skede i livet eller för dem som vill veta mer om sin fertilitet, erbjuder vi nu AMH-blodprov (Anti-Müllerskt Hormon).

Tidigare har antalet ägg i äggstockarna bedömts med en ultraljudsundersökning och av FSH-nivån under 2: a - 3: e dagen i menstruationscykeln, men dessa test är inte helt exakta. En banbrytande upptäckt är att mäta AMH-nivå. Detta test visar ovariets reserv och hjälper till att utvärdera fertiliteten vid varje given tidpunkt.

Anti-Müllerskt Hormon uttrycks av granulosaceller i mognande antrala folliklar (äggblåsor). Dessa folliklar innehåller omogna äggceller som väntar på en hormonell impuls för att starta tillväxten. Antal minskar med åldern och därmed blir nivån på AMH lägre. Med högre ålder minskar även äggens kvalitet. Detta beror på faktorer såsom genetik, infektioner, operationer, rökning, livsstil och vikt .

Vi rekommenderar AMH-testet till kvinnor som:

Har en familjehistoria av tidig menopaus

Har genomgått operation på sina äggstockar

Har svår endometrios

Har behandlats med kemoterapi

Planerar sitt moderskap till senare i livet

Den ovariella reserven är en nyckelfaktor vid IVF-behandling. AMH kan vara ett hjälpmedel för att styra behandlingen med lämpliga läkemedelsdoser. AMH kan testas när som helst under menstruationscykeln och även om man använder P-piller. Detta test omfattas inte av sjukförsäkringen. Testresultat följs upp av konsultation med en fertilitetsspecialist.

Nahoru