• Du är här:
  • Om kliniken

Video

 

Om kliniken

The Mottot: "Vårt liv är det enda ämne i denna värld som vi inte kan anse vara vår privata egendom, eftersom vi inte har bidragit till dess tillkomst på något sätt. Det har bara tilldelats oss med skyldigheten att återlämna det utökat och förbättrat till vår avkomma."

Tomáš Baťa

Om kliniken

I mer än 15 år har Kliniken för reproduktiv medicin och gynekologi Zlin erbjudit heltäckande tjänster inom assisterad befruktning, gynekologi, andrologi och embryologi. Tack vare ett stort utbud av metoder, långsiktiga erfarenheter och ett toppteam av IVF-specialister kan vi hjälpa till med föräldraskap även till par vars situation verkar hopplös.

Klinikens huvudsakliga verksamhetsområde består av grundlig undersökning och behandling av barnlösa par. Kliniken erbjuder alla metoder och procedurer för assisterad befruktning som erbjuds i ledande europeiska centra (IVF, ET, ICSI, PICSI, PGD, IVF med donerade ägg och spermier, MESA/TESE, frysförvaring av ägg, spermier och embryon).

I klinikens laboratorium arbetar embryologer, vilka följer de senaste rönen inom området reproduktiv medicin. Vid sidan av infertilitetsbehandling erbjuder laboratoriet också frysförvaring av könsceller och embryon för patienter med en permanent förlust av fertiliteten eller med störning i fertiliteten.

Operationssalen är utrustad för alla åtgärder inom assisterad befruktning samt med modern utrustning för hysteroskopi. En viktig del är även anestesi-avdelningen som är specialiserad på både allmän- och öppenvårds-anestesi. Den senare uppskattas mycket av våra kunder för  sin bekvämlighet.

En del av anläggningen är också öppenvårds-gynekologi, vilken erbjuder polikliniska operationer och förebyggande vård för kvinnor i alla åldrar.

 

 

Nahoru