• Du är här:
  • Vad vi gör

Video

 

Vad vi gör

Klinikens huvudsakliga verksamhetsområde består av avancerad undersökning och behandling av barnlösa par. Vi har infört alla tillgängliga metoder och behandlingar för assisterad befruktning på vår klinik.

För kvinnor som vill kontrollera möjligheten att bli gravida erbjuder vi AMH-blodprov (Anti-Müllerskt Hormon). Nyligen har kliniken infört frysförvaring av ägg, vilket gör det möjligt att ta tillvara och lagra ägg av hög kvalité för kvinnor som har valt att senarelägga sitt moderskap eller som ännu inte har hittat en lämplig partner.

 Vi erbjuder behandling och hjälp inom följande områden:

Avancerad diagnostik av manliga och kvinnliga infertilitetsorsaker

Behandling av infertilitet med olika metoder inom reproduktiv medicin: IUI, IFI, ICSI, PICSI, AH, PK, MESA/ TESE, PGD

Infertilitetsbehandling med hjälp av donerade ägg, spermier och embryon

• Surrogatmödraskap

Frysförvaring av ägg, spermier och embryon

• Behandling av endometrios, hyperprolaktinemi och andra endokrina rubbningar

• Hysteroskopi

Öppenvård vid gynekologiska sjukdomar

• Rådgivning vid kvinnosjukdomar

Nahoru